BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Lesuren

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

- 9u00-10u40: les

- 10u40-10u55: speeltijd

- 10u55-12u10: les

- 12u10-12u50: middageten

- 12u50-13u25: middagspeeltijd

- 13u25-14u40: les

- 14u40-14u55: speeltijd

- 14u55-15u45: les

 

Op woensdag

- 8u45-10u25: les

- 10u25-10u35: speeltijd

- 10u35-12u15: les

 

 Gratis opvang elke dag

- 7u30-8u45

- 15u45-18u

- woensdag 12u15-16u