BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Het team

In Ter Bank wordt met een multidisciplinair team gewerkt. De zorg voor onze leerlingen is daardoor erg breed en wordt gedragen door een grote groep mensen. We werken hiervoor steeds nauw samen met de thuis– en leefsituatie van de leerling.

De leerkrachten geven les met hart en ziel en trachten aan elke leerling datgene aan te bieden wat ze nodig hebben.

De logopedisten werken voornamelijk rond communicatie en taal maar ook rond andere thema’s bijv. de socio-emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt vooral in groepsverband, maar kan ook individueel indien nodig.

De kinesisten stimuleren de kinderen in hun grove en fijne motoriek. Ook dit gebeurt voornamelijk in groepsverband, maar kan ook individueel.

De verzorging staat klaar voor de lichamelijke zorg van de leerlingen en helpt o.a. bij toiletbezoek, tanden poetsen, zindelijkheidstraining,...

De orthopedagogen bewaken op een zorgzame manier de rode draad tussen iedereen die betrokken is bij de zorg voor de leerling.

De verpleegkundige staat elke dag klaar voor kleine en grote medische zorgen.

De pedagogisch en administratief directeurs, het administratief en logistiek personeel staan altijd klaar om dit alles in goede banen te leiden.