BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Lesuren

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

- 8u45-10u25: les

- 10u25-10u35: pauze

- 10u35-12u15: les

- 12u15-12u45: middageten of pauze

- 12u45-13u15: middageten of pauze

- 13u15-15u45: les

 Op woensdag stopt de school om 12.15u.

 Gratis opvang elke dag

- 7u30-8u45

- 15u45-18u

- woensdag 12u15-16u