BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

OV1

De doelgroep binnen OV1 is erg heterogeen. Aangezien de programma’s worden aangepast aan de noden van de leerlingen, zijn deze in de verschillende OV1-klassen zeer uiteenlopend. We hebben 2 klassen voor leerlingen met een ernstig verstandelijke beperking, 1 beginklas en 2 eindklassen voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking, 2 structuur- en 2 auti-klassen voor leerlingen met autisme. Als een andere klas toch beter tegemoet komt aan de noden van de leerling, kunnen leerlingen met ASS ook in één van onze andere klassen terecht.

De jongeren worden elk op hun manier langzaamaan voorbereid op een actief leven na de school. Voor de meesten onder hen is dat in een dagcentrum met atelier- of leefgroepswerking.

In opleidingsvorm 1 bouwt men verder op de verworven vaardigheden. De klemtoon ligt op socialisatie en het verruimen van de leefwereld, op het aanleren van handvaardigheidstechnieken, op mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en op het uitbreiden van de huishoudelijke activiteiten.

Voor meer info over de klassen, klik op onderstaande prenten.

                    

 

Structuur en auti-klassen: