BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

vuurwerkklas en parachuteklas

Accenten binnen de vuurwerkklas en de parachuteklas:

  • Klassen voor leerlingen met een ernstig verstandelijke beperking
  • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
  • Leerlingen via een zintuigelijke manier laten ontdekken en leren
  • Basale stimulatie
  • Stimuleren van de ontwikkeling van een eigen ‘ik’
  • Stimuleren en ondersteunen van communicatie
  • Individuele en fysieke begeleiding tijdens leermomenten
  • Oefenen op zelfstandig een activiteit doen
  • Taakjes leren uitvoeren binnen huishoudelijke vaardigheden, al dan niet met ondersteuning

Terug naar overzicht OV1 klassen