BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

spatklas

Accenten binnen de spatklas:

  • Beginklas voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking
  • Stimuleren van ondersteunende communicatie, functioneel rekenen, globaal lezen,…
  • Sociale vaardigheden uitbouwen
  • Stimuleren van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid
  • Tijdens werkmomenten: nieuwe of aangeleerde taakjes leren zelfstandig afwerken
  • Ervaringsgericht werken met praktische en maatschappelijke thema’s
  • Focus op sociaal aanpassingsgedrag: verkeersregels, leren aandacht hebben voor elkaar,…
  • Huishoudelijke vaardigheden aanleren en inoefenen, bv. winkelen en koken

Terug naar overzicht OV1 klassen