BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

zipklas en deltaklas

Accenten binnen de zipklas en de deltaklas:

 • Eindklassen voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking
 • Zo veel mogelijk functioneel en in de praktijk leren
 • Sociale vaardigheden verder aanleren
 • Ervaringsgericht werken met praktische en maatschappelijke thema’s
 • Stimuleren van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid en integratie
 • Tijdens werkmomenten: nieuwe of aangeleerde opdrachten zelfstandig leren afwerken
 • Focus op sociaal aanpassingsgedrag: verkeersregels, leren aandacht hebben voor elkaar,…
 • Huishoudelijke activiteiten bv. winkelen en koken
 • Trainen van werkvaardigheden
 • Invulling van vrije tijd
 • Sociale maatschappelijke trainingen in dagcentra

Terug naar overzicht OV1 klassen