BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

raatklas en koraalklas

 

Accenten binnen de raatklas en de koraalklas:

  • Structuurklassen voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking en een grote nood aan structuur en voorspelbaarheid, al dan niet met een diagnose autisme
  • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
  • Dagstructuur wordt gevisualiseerd in klassikale en individuele daglijn
  • Er wordt veel in groep gewerkt, maar er zijn ook individuele leermomenten aan de eigen werktafel
  • Stimuleren van zelfredzaamheid
  • Oefenen van functionele schoolse vaardigheden (taal, getalbegrip, woorden herkennen,…)
  • Stimuleren van sociale vaardigheden
  • Huishoudelijke vaardigheden aanleren en inoefenen

 

Terug naar overzicht OV1 klassen