BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

matrixklas

Accenten binnen de matrixklas:

 • Structuurklas voor leerlingen met een randnormale begaafdheid of licht verstandelijke beperking en autisme die een type 9 attest hebben binnen OV1 of OV2
 • Enkel voor leerlingen die niet goed kunnen aarden in een andere werking binnen OV1 of OV2
 • Werking op maat, individuele programma’s zijn mogelijk
 • Gestructureerde werking
 • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
 • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
 • Maatschappelijke integratie
 • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) afgestemd op de leerlingen
 • Werkvaardigheden (semi-industrieel en semi-ambachtelijk werk)
 • Creatieve en motorische vaardigheden
 • Stages ter voorbereiding van begeleid werken
 • Sociaal-maatschappelijke trainingen in dagcentra
 • Voor leerlingen met een OV2 attest wordt er een combinatie gemaakt met essentiële vakken binnen OV2 en worden ook de accenten van OV2 nagestreefd (zie verdere info bij OV2)

Terug naar overzicht OV21 of OV2 klassen