BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

pluswerking

Sinds schooljaar 2018-2019 startte Ter Bank met een aparte 23+ werking. Deze werking werd opgericht voor leerlingen van Ter Bank die na 2 verlengingen nog aan het wachten zijn op hun budget binnen welzijn en daardoor nog geen of onvoldoende dagbesteding hebben buiten de school. Wanneer het budget wordt toegekend is het de bedoeling dat daar onmiddellijk op ingegaan wordt en op dat moment stopt het aanbod in de school voor deze leerling. Deze werking werd goedgekeurd voor 5 schooljaren en loopt tot en met schooljaar 2022-2023. Intussen werd deze werking uitgebreid naar een pluswerking, waar ook leerlingen vanaf ongeveer 21 jaar terecht kunnen.

Voor meer info over deze werking, klik op onderstaande prent.

 Plus werking