BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

pluswerking

   Plus werking                                                                                        

De pluswerking is een zeer specifieke, meer volwassen werking voor jongeren uit OV1 en OV21 vanaf ongeveer 21 jaar.

De leerlingen die 23+ zijn, kunnen geen voltijds programma meer volgen binnen de school. Er wordt verwacht dat zij al deeltijds een andere invulling hebben (vb. stage begeleid werken, dagcentrum met RTH-punten). Voor de leerlingen 21+ is er wel een voltijds programma mogelijk.

De dagstructuur wordt meer afgestemd op die van een dagcentrum of voorziening binnen welzijn, er wordt niet meer met lesuren en speeltijden gewerkt, maar wel met een voormiddag- en namiddagblok en met gemeenschappelijke, langere pauzes.

Ook inhoudelijk werken we meer in de vorm van activiteiten en ateliers in plaats van in lessen. We houden wel de domeinen van in het secundair onderwijs vast.

We focussen ons op wonen, werken en vrije tijd. Er wordt een programma samengesteld waarbij we op ieders maat op deze 3 domeinen een invulling zullen geven.

Op vlak van wonen werken we aan huishoudelijke vaardigheden, winkelen, koken, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Op vlak van werken organiseren we stages, semi-industrieel werk en sociaal engagement (werken/iets goed doen voor iemand anders).

Op vlak van vrije tijd doen we veel aan beweging, maken we veel uitstappen en organiseren we ateliers in het kader van muzische vorming (vb. crea, muziek, drama). Vrije tijdsmomenten voorzien tijdens de middag kunnen door de jongere zelfstandig en flexibel ingevuld worden.