BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Doelgroep

Opleidingsvorm 1 type 3

Opleidingsvorm 1 type 9

  • Leerlingen die heel wat weerstand vertonen binnen een klassieke schoolstructuur of leerlingen die vaak in conflict gaan met leerkrachten of met leeftijdsgenoten.

  • Leerlingen die erg teruggetrokken/angstig zijn en/of persoonlijke of sociale problemen ervaren waardoor hun schoolloopbaan bedreigd wordt.

  • Leerlingen met autisme (type 9) die het gewone curriculum omwille van hun autisme op dit moment niet kunnen volgen.

 

Opleidingsvorm 1 wil zeggen dat we de kwalificatiegerichtheid op TAnder zelf loslaten maar wel alles inzetten om na het traject in TAnder een kwalificatiegericht of arbeidsgericht traject elders te kunnen starten.

Kortom, we trachten voor elke leerling ons onderwijs zo aan te passen dat elke leerling zoveel als mogelijk onderwijs aankan én dat de leerling weer kan groeien. Een enkele keer lukt ook ons dit niet maar in dat geval zullen we een zo zorgvuldig mogelijke doorverwijzing realiseren.