BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Doelgroep

Opleidingsvorm 1 type 3

Opleidingsvorm 1 type 9

  • Leerlingen die heel wat weerstand vertonen binnen een klassieke schoolstructuur of leerlingen die vaak in conflict gaan met leerkrachten of met leeftijdsgenoten.
  • Leerlingen die erg teruggetrokken/angstig zijn en/of persoonlijke of sociale problemen ervaren waardoor hun schoolloopbaan bedreigd wordt.
  • Leerlingen met autisme (type 9) die het gewone curriculum omwille van hun autisme op dit moment niet kunnen volgen.