Doelgroep

Buitengewoon Basisonderwijs Ter Bank is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2.
Wij richten ons naar kinderen vanaf 2,5 jaar met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende diagnoses (bijv. ASS) en/of extra ondersteuningsnoden. We hebben ook een specifieke werking voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Wij voorzien een aangepast aanbod voor elk kind en we vertrekken steeds vanuit de ontwikkelingsvragen van elke leerling.

Daarnaast willen we in Ter Bank de talenten van elke leerling optimaal aanspreken en ook de persoonlijkheid mee tot ontplooiing brengen. Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal.

De nadruk ligt op het functioneel leren, gericht op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Naast onderwijs binnen de school voorzien wij ook onderwijs aan huis voor kinderen die tijdelijk of permanent niet naar school kunnen. Dit kan zowel thuis als in een voorziening doorgaan.

Wij bieden voor– en naschoolse opvang.

Ilse Priem doc2 12

Kleuterklassen

Het kleuteronderwijs is voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar. Indien nodig, kan de kleuterperiode verlengd worden tot 8 jaar. Dit schooljaar hebben we vijf kleuterklassen, waarvan drie klassen specifiek aangepast aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

Wat is onze focus binnen de kleuterklas?

 • Voor elk kind worden er doelen opgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden en noden van de leerling
 • De nadruk ligt op het stimuleren van de algemene ontwikkeling en hun welbevinden
 • We zetten in op het uitbreiden van hun ervaringswereld
 • De communicatie, motoriek en sociale vaardigheden worden gestimuleerd en verder uitgebreid
 • Voorbereidende schoolse vaardigheden worden aangeleerd in een functionele context
 • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden ondersteund en uitgebreid
 • Crea en muziekbeleving worden al spelenderwijs aangeboden
 • Wij bieden dit alles aan binnen een veilige omgeving met voorspelbaarheid en structuur
Ilse Priem doc2 11

Lagere schoolklassen

Het lager onderwijs is voor kinderen vanaf 6 jaar tot 13 jaar. Indien nodig, kan de lagere schoolperiode verlengd worden tot 15 jaar. Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal en er wordt rekening gehouden met het tempo waarop de leerling functioneert.

Wat is onze focus binnen de lagere school?

 • Voor elk kind stellen we doelen op waarbij we vertrekken van hun mogelijkheden en noden
 • De zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden en de motoriek worden verder uitgebreid
 • Schoolse vaardigheden worden aangeboden binnen een functionele context met oog op maatschappelijke redzaamheid
 • Crea en handvaardigheid krijgt een meer centrale plaats in de werking
 • Dit binnen een duidelijke structuur in tijd en ruimte

Deze brede groep vertaalt zich in twee trajecten: het socialisatietraject en het leertraject. Binnen beide trajecten hebben we klassen aangepast aan de noden van kinderen met autisme (rode klassen). Als een andere klas toch beter tegemoet komt aan de noden van de leerling, kunnen kinderen met ASS ook in één van onze andere klassen terecht.

Het socialisatietraject richt zich naar kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking. De nadruk ligt voornamelijk op het stimuleren van zelfredzaamheidsvaardigheden.

DSC 5008