TAnder is een school die een onderwijstraject op maat aanbiedt.

We willen de ontwikkeling van leerlingen die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in het gewoon onderwijs, weer op gang brengen. Werken aan sociale vaardigheden en arbeidsattitudes staat hierbij centraal. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de eigen interesses en mogelijkheden van jongeren en zoeken zo samen naar nieuwe groeikansen in de hoop nadien terug te kunnen aansluiten in het regulier onderwijs, het volwassenonderwijs, op de arbeidsmarkt of binnen zinvolle dagbesteding.

In TAnder willen we leerlingen die moeilijk een gepast aanbod vinden in het onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon), een onderwijstraject op maat bieden.

Via deze onderwijsvorm willen we de jongeren de kans geven hun ontwikkeling weer op gang te brengen. We vertrekken hier zoveel mogelijk vanuit de eigen interesses en mogelijkheden van jongeren en zoeken zo samen naar nieuwe groeikansen. Bij het samenstellen van het aanbod zullen we hier dan ook rekening mee houden.

Voor iedere jongere wordt een aanbod op maat uitgestippeld bestaande uit volgende elementen:

Theoretische vakken

 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Themalessen

Maatschappijgerichte vakken

 • Zelfstandigheid
 • Sociale vaardigheden
 • Actualiteit
 • Rijbewijs

Atelierwerking TAnder

 • Dierenatelier
 • Tuin- of groen atelier
 • Crea
 • Hout en techniek
 • Koken
 • Sociaal engagement
 • Sport

Leren op verplaatsing

Werkplekleren volgens interesse van de jongere met als doel oefenen van de arbeidsattitudes en met het oog op re-integratie.

Time-outwerking (bv. zorgboerderijen)

Onderwijs aan huis

We bieden onderwijs aan voor jongeren die tijdelijk of permanent (vanwege de ernst van hun autisme, sociale, emotionele of gedragsproblemen) niet of slechts deeltijds naar school kunnen.

We geven onderwijs bij de jongeren thuis of in de welzijnsinstelling waar zij op dat moment verblijven.

Re-integratie

TAnder streeft er steeds naar de jongere te (re-)integreren in een regulier aanbod, een re-integratie op maat. Dit kan gaan om een schoolse context, een opleiding of volwassenonderwijs, maar evenzeer om effectieve tewerkstelling, begeleid werken en/of een dagcentrum.