Als school vinden we het belangrijk om regelmatig met ouders en opvoeders te communiceren over het dagdagelijkse functioneren en de vooruitgang van elke leerling. Daarom zijn er heel wat mogelijkheden voor contacten tussen school en ouders/opvoeders. Daarnaast staan de directie en orthopedagogen steeds telefonisch of via e-mail ter beschikking. Een telefoontje of een goed gesprek kan al heel wat oplossen. Aarzel niet om ons te contacteren als u met vragen of zorgen over uw kind zit.

Communicatieschrift – Agenda

 • Dagelijks heen- en-weer schriftje tussen ouders/opvoeders en klas
 • Informatie en vragen uitwisselen: Hoe is de dag verlopen in de klas? Wat hebben we gedaan in de klas? Hoe was het weekend?....


Open klassenraad

 • Ouders, opvoeders of andere betrokken hulpverleners worden schriftelijk uitgenodigd door het klasteam
 • Voor alle nieuwe leerlingen: schoolstart bespreken en aanpak op elkaar afstemmen
 • Voor leerlingen die mogelijks een overgang naar het lager of secundair onderwijs maken: bespreking vooruitgang van de leerling en advies van de klassenraad voor volgend schooljaar
 • Ouders mogen zelf ook de vraag stellen naar een open klassenraad


Overzicht schooljaar

eind augustus

Open klasdag

 • Eerste kenismaking met de (nieuwe) klas, de leerkrachten en het klasteam

half september

Algemene ouderavond
 • Uitgebreide kennismaking met leerkracht en klasteam

 • Klaswerking wordt uitgelegd

 • Kans om vragen te stellen

novemberIndividueel oudercontact
 • Kans om leerkrachten, therapeuten, orthopedagoog,… individueel te spreken en vragen te stellen
 • schoolstart en doelenplan bespreken

juni

Individueel oudercontact
 • Kans om leerkrachten, therapeuten, orthopedagoog,… individueel te spreken en vragen te stellen
 • rapport (eindevaluatie van doelenplan) bespreken
Tuinfeest
 • Vrijblijvende uitnodiging aan ouders, familie, vrienden, geïnteresseerden…
 • Gezellige bijeenkomst om het einde van het schooljaar te vieren