Inschrijvingen BuBaO

25/03/2024 (14u)
t.e.m
19/04/2024 (14u
Digitaal aanmelden op naarschoolinregioleuven.be. 

Na deze periode wordt eerst voorrang gegeven aan broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel. Nadien worden de plaatsen toegewezen op basis van de afstand van de woonplaats tot de school.

29/04/2024

Communicatie toewijzing inschrijvingsticket. We laten je vanaf dan weten of je een plaats toegewezen krijgt. We geven dan ook meer info over de inschrijvingsprocedure.

14/05/2024
t.e.m.
10/06/2024
Inschrijven met ticket
14/05/2024

Start vrije inschrijvingen voor leerlingen die niet werden aangemeld of leerlingen zonder plaats.

Vrije plaatsen schooljaar 2024 - 2025

Kleuters
Type 2
0
Lagere
School
Type 2
0

Bezoek de school

De ouders die een plaats toegewezen krijgen binnen onze school worden nadien uitgenodigd voor een individueel bezoek. Tijdens dit kennismakingsbezoek luisteren we graag naar het verhaal van de ouders over hun kind. Op die manier proberen we een inschatting te maken over welke klassen eventueel geschikt zijn en kunnen we eventueel nog gerichter informatie geven en een aantal klassen bezoeken. Er mag steeds een externe partner of vertrouwenspersoon meekomen naar het bezoek.

Voor meer informatie over de school en/of de inschrijvingsprocedure, mag er steeds contact genomen worden met de orthopedagogen.

Algemeen nummer van de school: 016/29 01 81

Orthopedagogen:

Astrid Van Bael: astrid.vanbael@teb.ksleuven.be

Madeleine Welvaert (ad interim van Alicia Cornelis): madeleine.welvaert@teb.ksleuven.be