Inschrijvingen TAnder

Van het moment dat er voor uw zoon/dochter aan TAnder gedacht wordt, vragen we het CLB de beeldvorming (Beeldvorming CLB) door te mailen naar katrin.timmermans@teb.ksleuven.be.

Op deze manier hebben we al een goed zicht op de noden van uw zoon/dochter en kunnen we al een eerste inschatting maken of TAnder een geschikte school is voor uw kind. U kan in deze fase ook de school al eens komen bezoeken, al dan niet samen met de leerling.

5 maart 2024 (14u)
t.e.m.
19 april 2024 (14u)
Officieel aanmelden via de website van de school.

We mogen geen rekening meer houden met de volgorde van aanmelding. Uit alle aanmeldingen worden de leerlingen geloot die de open plaatsen kunnen innemen in september 2024

7/05/2024 Communicatie over welke leerlingen effectief kunnen starten in september 2024. Niet gelote leerlingen komen op een wachtlijst.
14/05/2024
t.e.m.

10/06/2024

Voor elke leerling die een toegewezen plaats heeft organiseren we een ronde tafel met alle betrokken partners.
Dit om een zo goed mogelijke start voor de leerling voor te bereiden. We verwachten ook minstens een minimaal engagement van de jongere om tot effectieve inschrijving over te gaan.

Vrije plaatsen schooljaar 2024 - 2025

Secundair
Perron 3
OV1,
type 3 en 9
0
Secundair
Perron 9
OV1,
type 3 en 9
0