Lagere School

Het lager onderwijs is voor kinderen vanaf 6 jaar tot 13 jaar. Indien nodig, kan de lagere schoolperiode verlengd worden tot 15 jaar. Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal en er wordt rekening gehouden met het tempo waarop de leerling functioneert.

Wat is onze focus binnen de lagere school?

 • Voor elk kind stellen we doelen op waarbij we vertrekken van hun mogelijkheden en noden
 • De zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden en de motoriek worden verder uitgebreid
 • Schoolse vaardigheden worden aangeboden binnen een functionele context met oog op maatschappelijke redzaamheid
 • Crea en handvaardigheid krijgt een meer centrale plaats in de werking
 • Dit binnen een duidelijke structuur in tijd en ruimte

Deze brede groep vertaalt zich in twee trajecten: het socialisatietraject en het leertraject. Binnen beide trajecten hebben we klassen aangepast aan de noden van kinderen met autisme (rode klassen). Als een andere klas toch beter tegemoet komt aan de noden van de leerling, kunnen kinderen met ASS ook in één van onze andere klassen terecht.

Socialisatietraject

Het socialisatietraject richt zich naar kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking. De nadruk ligt voornamelijk op het stimuleren van zelfredzaamheidsvaardigheden.

Blokkenklas

Doorgroeiklas voor kinderen met een ernstig verstandelijke beperking of kinderen die nood hebben aan een basaal of sensorisch aanbod.

Accenten binnen de blokkenklas:

 • Stimuleren van de ontwikkeling van een eigen ‘ik’, wie ben ik in de wereld rond mij, samen op ontdekking gaan
 • Verkennen van en experimenteren met materiaal en technieken, dit met alle zintuigen en op een creatieve manier binnen de crea
 • Individuele en lichamelijke begeleiding tijdens leersituaties
 • Oefenen op zelfstandig leren spelen en leren (huishoudelijke) taakjes uit te voeren
 • Leerlingen laten groeien via het kanaal ‘muziek’ in al zijn vormen
 • Voedingsbegeleiding tijdens de middag.

Zonneklas & Regenboogklas

Instapklas en eindklas voor kinderen met een matig verstandelijke beperking

Accenten binnen de zonneklas en de regenboogklas:

 • Stimuleren van ondersteunende communicatie, functioneel rekenen, globaal lezen,…
 • Sociale vaardigheden verder aanleren
 • Stimuleren van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid
 • Tijdens werkmomenten: nieuwe of aangeleerde taakjes leren zelfstandig afwerken
 • Ervaringsgericht werken met praktische en maatschappelijke thema’s
 • Focus op sociaal aanpassingsgedrag: verkeersregels, leren aandacht hebben voor elkaar,…
 • Huishoudelijke activiteiten bijv. winkelen en koken

Geoklas & Puzzelklas

Verticale autiklassen aangepast aan kinderen met een verstandelijke beperking en autisme, of kinderen zonder diagnose maar die nood hebben aan een meer gestructureerde werking

Accenten binnen de geoklas en de puzzelklas:

 • Leerinhoud wordt op maat aangeboden, individuele leertrajecten
 • Structuur in tijd en ruimte, dagstructuur wordt gevisualiseerd in individuele daglijn
 • Leersituaties in 1-1 begeleiding
 • Klemtoon op ondersteunde communicatie, zelfredzaamheid en functionele schoolse vaardigheden
 • Middageten in de klas, niet in de refter

Leertraject

Het leertraject richt zich naar kinderen met een licht of matig verstandelijke beperking. De nadruk ligt voornamelijk op het stimuleren van functionele schoolse vaardigheden.

Margrietklas & Denkersklas

Instap- en eindklas voor leerlingen met een licht tot matig verstandelijke beperking

Accenten binnen de margrietklas en de denkerklas:

 • Focus op (voor)schoolse vaardigheden
 • Schools niveau varieert van 3e kleuterklas tot de beginjaren van de lagere school
 • Individuele leerlijn afhankelijk van het niveau
 • Globaal lezen, auditieve en visuele leesvaardigheden, communicatie
 • Aanvankelijk en functioneel rekenen
 • Individuele werkmomenten afgewisseld met leermomenten met de leerkracht
 • Focus op sociale vaardigheden
 • Verdieping in thema’s

Mozaïekklas

Verticale structuurklas voor leerlingen met een licht tot matig mentale beperking en een diagnose autismespectrumstoornis of gelijkaardige noden.

Accenten binnen de Mozaïekklas:

 • Heterogene groep
 • Schools niveau varieert van leerling tot leerling
 • Heel gestructureerde klaswerking: individuele daglijnen, individuele werkhoeken, …
 • Sociale vaardigheden in groep en begeleide groepsmomenten


Wolkenklas

Verticale structuurklas aangepast aan kinderen die nood hebben aan meer structuur.

Accenten bnnen de Wolkenklas:

 • Individueel traject aangepast aan elke leerling.
 • Schools niveau varieert van leerling tot leerling.
 • Er wordt sterk geoefend op functionele schoolse vaardigheden (taal, rekenen,…) en sociale vaardigheden.
 • Zowel individuele leermomenten aan eigen werktafel als groepsmomenten
 • Dagstructuur wordt gevisualiseerd in klasdaglijn.