Doelgroep

In Perron 3 worden leerlingen begeleid die zwakbegaafd zijn maar door hun sociale en emotionele problemen niet in het reguliere (noch gewoon, noch buitengewoon) onderwijs terecht kunnen. Het merendeel van de leerlingen van perron 3 vertonen gedragsproblemen.

Perron 9 is er voor normaal begaafde leerlingen die erg teruggetrokken of angstig zijn en/of sociaal emotionele problemen ervaren waardoor hun schoolloopbaan eveneens bedreigd is. Dit zijn veelal leerlingen met een diagnose ASS, een angststoornis en/of depressie.

Secundair
Peron 3
OV1
0
Secundair
Peron 9
OV2
0