Kleuterklassen

Het kleuteronderwijs is voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar. Indien nodig, kan de kleuterperiode verlengd worden tot 8 jaar. Dit schooljaar hebben we vijf kleuterklassen, waarvan drie klassen specifiek aangepast aan kinderen met een autismespectrumstoornis.

Wat is onze focus binnen de kleuterklas?

 • Voor elk kind worden er doelen opgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden en noden van de leerling
 • De nadruk ligt op het stimuleren van de algemene ontwikkeling en hun welbevinden
 • We zetten in op het uitbreiden van hun ervaringswereld
 • De communicatie, motoriek en sociale vaardigheden worden gestimuleerd en verder uitgebreid
 • Voorbereidende schoolse vaardigheden worden aangeleerd in een functionele context
 • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden ondersteund en uitgebreid
 • Crea en muziekbeleving worden al spelenderwijs aangeboden
 • Wij bieden dit alles aan binnen een veilige omgeving met voorspelbaarheid en structuur

link

Pinokkioklas

Eindklas voor de kleuters, met de nodige structuur en voorspelbaarheid.

Accenten:

 • Ontwikkelen van een werkhouding (bijv. aandacht verlengen)
 • Voorbereidende schoolse vaardigheden, bijv. globaal lezen (woorden in zijn geheel herkennen), naam overtrekken, sorteren op kleur...
 • Communicatie afhankelijk van de mogelijkheden van het kind: taal, SMOG, bètaprenten,…
 • Spelvaardigheden: spelregels begrijpen, beurt afwachten, omgaan met winnen en verliezen
 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid o.a. via taakjes (bijv. tafel dekken, een boodschapje overbrengen naar een andere klas,…)

Kleiklas

Instap en doorgroeiklas van de kleuters, dit voor kinderen die nood hebbenaan een basaal en sensopatisch aanbod.

Accenten:

 • Stimuleren van de ontwikkeling van een eigen ‘ik’, samen op ontdekking gaan.
 • Verkennen van en experimenteren met materiaal, speelgoed en technieken, dit met alle zintuigen.
 • Individuele en lichamelijke begeleiding tijdens leersituaties.
 • Sterk inzetten op zelfstandigheid en zelfredzaamheid (bijv. zelf jas aan-en uitdoen).
 • Leerlingen laten groeien via het kanaal ‘muziek’ in al zijn vormen, de leerkracht zingt ook liedjes om overgangen te maken.
 • Voedingsbegeleiding tijdens de middag in de klas, indien nodig door een logopediste.

Bolletjesklas, Dotjesklas en Stipjesklas

Werking voor kleuters met autisme, die nood hebben aan meer structuur en voorspelbaarheid

Accenten:

 • Individuele begeleiding tijdens leersituaties
 • Individuele daglijn aangepast aan hun niveau (voorwerpen, bètaprenten, woorden), de leerkracht zingt liedjes om overgangen te maken
 • Ontwikkeling van een eigen ‘ik’, samen op ontdekking gaan, verkennen van allerlei materialen en technieken
 • Aanleren van sociale vaardigheden, ondersteunde communicatie binnen duidelijke structuur
 • Voorbereidende schoolse vaardigheden binnen een functionele context voor de kinderen hier klaar voor zijn.
 • Middageten in de klas met voedingsbegeleiding, indien nodig door een logopediste.