BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Contacten met ouders

Als school vinden we het belangrijk om regelmatig met ouders en opvoeders te communiceren over het dagdagelijkse functioneren en de vooruitgang van elke leerling. Daarom zijn er heel wat mogelijkheden voor contacten tussen school en ouders/opvoeders. Daarnaast staan de directie en orthopedagogen steeds telefonisch of via e-mail ter beschikking. Een telefoontje of een goed gesprek kan al heel wat oplossen. Aarzel niet om ons te contacteren als u met vragen of zorgen over uw kind zit.

Communicatieschrift – Agenda 

- Dagelijks heen- en-weer schrift of agenda tussen ouders/opvoeders en klas

- Informatie en vragen uitwisselen: Hoe is de dag verlopen in de klas? Wat hebben we gedaan in de klas? Hoe was het weekend? Vragen van ouders of leerkrachten, ....

Open klasdag

- Eind augustus

- Eerste kennismaking met de (nieuwe) klas, leerkracht en klasteam

Algemene ouderavond

- Half september

- Alle ouders worden samen uitgenodigd in de klas

- Uitgebreide kennismaking met leerkracht en klasteam

- Klaswerking wordt uitgelegd

- Kans om vragen te stellen

Individueel oudercontact

- November en juni

- Kans om leerkrachten, therapeuten, orthopedagoog,… individueel te spreken en vragen te stellen

- November: schoolstart en doelenplan bespreken

- Juni: rapport (eindevaluatie van doelenplan) bespreken

Open klassenraad

- Ouders/opvoeders worden schriftelijk uitgenodigd

- Andere betrokkenen (vb. thuisbegeleiding) zijn ook erg welkom en mogen uitgenodigd worden door ouders

- 1 keer per jaar voor elke leerling om het functioneren op school te bespreken en uitwisseling te hebben tussen de verschillende contexten van de leerling

- Ouders mogen zelf ook de vraag stellen naar een open klassenraad

Tuinfeest

- Juni

- Vrijblijvende uitnodiging aan ouders, familie, vrienden, geïnteresseerden…

- Gezellige bijeenkomst om het einde van het schooljaar te vieren