BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Oudercontact en rapport BuSo

Communicatieschrift – Agenda 

• Is één van de middelen om het contact klas/ouder/opvoeder vlot te laten verlopen. 
• Het is een uitnodiging naar hen om er ook gebruik van te maken. 
• Informatie uitwisseling, vraag - antwoord ... 

Onthaalavond 

Er is een onthaalavond georganiseerd voor ouders waar de leerlingen eventueel naar het secundair onderwijs zouden overkomen. Dit met de bedoeling om de werking binnen het BuSO te leren kennen en zodoende een duidelijker beeld te hebben welke stap er dient gezet te worden.

In het begin van het schooljaar worden de ouders/opvoeders uitgenodigd kennis te maken met de klas, personeelsleden, andere ouders, CLB-begeleiding… 

Rapport 

• 2 keer per jaar: eind januari - eind juni 
• Een rapportering van hoe er in de P.E. gewerkt wordt en wat er in het voorbije semester met hun kind gebeurd is. 
• In januari krijgt men de gelegenheid om individueel met de leerkracht, therapeuten... te spreken. 
• Tijdens de opendeurdag heeft men ook de gelegenheid het rapport gezamenlijk te bespreken. 

Klassenraad 

1 keer per jaar wordt iedere ouder/opvoeder uitgenodigd deel te nemen aan de klassenraad. Dit gaat door om 16.30 uur. Op voorhand wordt men schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze vergadering kijkt men hoe het met uw kind verlopen is tijdens het schooljaar. Welke nieuwe aandachts-werkpunten kunnen er geformuleerd worden? Een blik naar het volgend jaar ... Informatie van beide zijden (school-ouder/opvoeder) én het vinden van éénzelfde golflengte bij het opvoedings- en leerproces vinden wij essentieel. 

Individueel contact 

• Tijdens het schooljaar kan men steeds iemand van het personeel spreken, op afspraak, zodat de lessen of therapieën niet gestoord worden. 
• De directie staat steeds ter beschikking. 
• Een telefoontje, een gesprek ... helpt heel wat oplossen.