BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Aanbod

TAnder is een school die een onderwijstraject op maat aanbiedt.

We willen de ontwikkeling van leerlingen die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in het gewoon onderwijs,  weer op gang brengen. Werken aan sociale vaardigheden en arbeidsattitudes staat hierbij centraal. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de eigen interesses en mogelijkheden van jongeren en zoeken zo samen naar nieuwe groeikansen in de hoop nadien terug te kunnen aansluiten in het regulier onderwijs, het volwassenonderwijs, op de arbeidsmarkt of binnen zinvolle dagbesteding.