BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Lagere schoolklassen

Het lager onderwijs is voor kinderen vanaf 6 jaar tot 13 jaar. Indien nodig, kan de lagere schoolperiode verlengd worden tot 15 jaar. Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal en er wordt rekening gehouden met het tempo waarop de leerling functioneert.

Wat is onze focus binnen de lagere school?

- Voor elk kind stellen we doelen op waarbij we vertrekken van hun mogelijkheden en noden

- De zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden en de motoriek worden verder uitgebreid

Schoolse vaardigheden worden aangeboden binnen een functionele context met oog op maatschappelijke redzaamheid

Crea en handvaardigheid krijgt een meer centrale plaats in de werking

- Dit binnen een duidelijke structuur in tijd en ruimte

Deze brede groep vertaalt zich in twee trajecten: het socialisatietraject en het leertraject. Binnen beide trajecten hebben we klassen aangepast aan de noden van kinderen met autisme (rode klassen). Als een andere klas toch beter tegemoet komt aan de noden van de leerling, kunnen kinderen met ASS ook in één van onze andere klassen terecht.

Het socialisatietraject richt zich naar kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking. De nadruk ligt voornamelijk op het stimuleren van zelfredzaamheidsvaardigheden.

Willen jullie graag een kijkje nemen in de klassen van het socialisatietraject, klik dan op onderstaande prent!

                               

 

Het leertraject richt zich naar kinderen met een licht of matig verstandelijke beperking. De nadruk ligt voornamelijk op het stimuleren van functionele schoolse vaardigheden.

Willen jullie graag een kijkje nemen in de klassen van het leertraject, klik dan op onderstaande prent!