BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Inschrijvingen

BuBaO

BuSO

Tander

 

Vrije plaatsen schooljaar 2022-2023 (update september 2022)

BuBaO Kleuterschool type 2: 0 plaatsen

BuBaO Lagere school type 2: 0 plaatsen

BuSO Secundair type 2 en 9: OV1: Open plaatsen

BuSO Secundair type 2 en 9: OV2: Open plaatsen

(Indien er tussen paasvakantie en einde schooljaar onverwacht nog leerlingen afstuderen, dan komen er meer plaatsen vrij)

Op onze website kunt u onze doelgroepen voor BuBaO en BuSO bekijken.

Interesse?

Plan een kennismakingsbezoek om na te gaan wat een geschikt aanbod kan zijn voor uw zoon of dochter.

016 29 01 81