BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

Inschrijvingen

BuBaO

BuSO

Tander

 

Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024 - na campusvoorrang

BuBaO Kleuterschool type 2: 6 plaatsen

BuBaO Lagere school type 2: 0 plaatsen

BuSO Secundair type 2: OV1: 0 plaatsen

BuSO Secundair type 2 : OV2: 3 plaatsen

BuSO Secundair type 3: OV1: 2 plaatsen

Buso Secundair type 9: OV1: 2 plaatsen

(Indien er tussen paasvakantie en einde schooljaar onverwacht nog leerlingen afstuderen, dan komen er meer plaatsen vrij)

Op onze website kunt u onze doelgroepen voor BuBaO en BuSO bekijken.

Interesse?

Plan een kennismakingsbezoek om na te gaan wat een geschikt aanbod kan zijn voor uw zoon of dochter.

016 29 01 81