BuBaO: kleuter- en lager onderwijs type 2

BuSO: secundair onderwijs OV1 type 2 en type 9, OV2 type 2 en type 9

TAnder: secundair onderwijs OV1 type 3 en OV1 type 9

 

knikkerklas

Accenten binnen de knikkerklas:

  • Autiklas voor leerlingen met een matig/ernstig verstandelijke beperking en autisme.
  • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
  • Structuur in tijd en ruimte, dagstructuur wordt gevisualiseerd in klassikale en individuele daglijn
  • Er wordt vooral individueel gewerkt, aan een individuele werkbank
  • Groepsmomenten zijn beperkt, maar liggen wel vast in de dagelijkse structuur (vb. kringgesprek, samen aan tafel eten)
  • Leerinhoud wordt op maat aangeboden, individuele leertrajecten
  • Leersituaties in 1-1 begeleiding
  • Klemtoon op communicatie, zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden en functionele schoolse vaardigheden

Terug naar overzicht OV1 klassen